kinesiskt horoskop

Kinesisk astrologi
Den kinesiska astrologin har en cykel på 60 år. Elementen spelar en mycket viktig roll men inom kinesisk kultur finns fem element i stället för västvärldens fyra: Metall, vatten, trä, eld och jord. Dessa element kombineras med tolv olika djur som får representera den kinesiska astrologins stjärntecken: Råtta, oxe, tiger, katt/kanin, drake, orm, häst, lamm, apa, tupp, hund och gris. Dessa djur formar den tidigare nämnda årscykeln.

Cykeln fungerar så att varje det finns fem mindre cykler om tolv år (12 x 5 = 60). Varje sådant här år hör ihop med ett djur. Det är alltså inte som inom västerländsk astrologi, att man är född i ett stjärntecken beroende på vilket datum man är född. Nej, inom kinesisk astrologi är alla som är födda ett visst år födda i samma stjärntecken. Det är i sig en intressant filosofi eftersom det skulle kunna förklara varför olika generationer av människor har så mycket gemensamt med varandra men skiljer sig avsevärt från andra.


De fem kinesiska elementen

Varje djur inom den kinesiska astrologin är förknippat med ett av de fem elementen som nämndes ovan. Dessa fem element påverkar oss människor och ger oss olika egenskaper. Det finns två krafter som påverkar elementen:


1. Kraften som ger upphov till något, utan vilken elementet inte skulle existera. Den kraften som bidrar till elementets vara eller icke-vara. Detta ser ut enligt följande:
  • Jord ger upphov till metall. All sorts metall måste utvinnas ur jorden.
  • Trä ger upphov till eld genom att det är ett bränsle.
  • Metall ger upphov till vatten på det sättet att en metallbehållare skulle kunna rymma vatten.
  • Vatten ger upphov till trä eftersom vatten behövs för att nära träden så att de kan växa.
  • Eld ger upphov till jord. Elden förtär sitt byte och kvar blir aska som blir en del av jorden igen.


2. Den kontrollerande, kuvande kraften. Denna kraft kan förgöra elementet. Detta ser ut så här:
  • Trä kontrolleras av metall genom att metalliska föremål, t.ex. en yxa, kan hugga i träet.
  • Vatten kontrolleras av jord på det sättet att man i jorden kan bygga kanaler eller dammar för att stänga in vattnet.
  • Metall kontrolleras av eld eftersom värmen från elden kan få metallen att smälta.
  • Eld kontrolleras av vatten eftersom vatten släcker eld.
  • Jorden kontrolleras av trä genom att träden med sina rötter håller ihop jorden.


Alla element är lika starka och är lika beroende av varandra. Vart och ett av elementen är precis lika viktiga för att världen ska fungera.

Det ska även sägas att kinesisk astrologi tror mycket på månens inflytande på oss människor. Månens dragningskraft påverkar oss eftersom vi består till så stor del av vatten och månen har även den sina återkommande cykler.

Kinesiskt horoskop                                                                 Yin och yang