kinesiskt horoskop

Yin och yang


Yin och yang är en symbol som de flesta känner till. Det är en kinesisk symbol som visar balans mellan två krafter. Krafterna är varandras motsatser men kan inte existera utan varandra, det vill säga båda är lika viktiga. Den ena sidan är svart och den andra vit. I den svarta ytan finns en vit prick och i den vita finns en svart prick. Ytorna är som två vågor som flyter ut i varandra, där den ena slutar tar den andra vid och detta omlopp är oändligt. Där det vita blir större blir det svarta mindre och tvärtom.

Enligt yin och yangs filosofi finns ingenting som är fel och ingenting som är rätt, allting handlar i stället om balans, omvandling och beroende trots olikheter. Man anser också att allting kan kategoriseras genom detta fantastiska system.

Yin är den svarta delen. Den symboliserar kvinnlighet, passivitet, kyla, död, natt, måne, vatten och vinter.

Yang är den vita delen. Den symboliserar manlighet, aktivitet, värme, liv, dag, sol, eld och sommar.


Yin och Yang


Varför är det då en liten prick i varje stor yta av svart och vitt? Jo, för att inom yang finns en liten del av yin och inom yin finns en del av yang. Det intressantaste med detta kanske är att tänka att inom varje kvinna finns en del manliga drag och vice versa. Det är egenskaperna som är kvinnliga eller manliga men det betyder inte att man inte som man kan ha vissa kvinnliga egenskaper eller att det på något sätt är fel. Både män och kvinnor behövs dessutom lika mycket, inget kön är viktigare än det andra. Balansen behövs för att naturen ska kunna existera och frodas.

Yin och yang-symbolen kallas ibland för ”taiji”-symbolen.

Den korrekta symbolen ritas med den stora vita ytan och den svarta pricken rakt upp. Detta får också symbolisera söder, sommar och värme (yang, alltså det vita). Även för kineserna blir det varmare ju längre söderut man kommer. Anledningen till att söder är längst upp är för att värme stiger.

Även de fem elementen, metall, vatten, jord, eld och trä hänger ihop med yin och yang-filosofin. Vatten hör ju ihop med yin och den årstid som yin symboliserar är vinter. Vatten hänger ju mycket riktigt ihop med snö och is. Sommaren hänger ihop med värme och eld. På hösten blir allt kallare likt metall och på våren skapas ny växtlighet och trä. Jord är med hela tiden, allting skapas ju ur jorden.

Vilket kinesiskt stjärntecken hör då ihop med yin och vilket hör ihop med yang? Titta nedan i förteckningen:

Råtta – yang
Oxe – yin
Tiger – yang
Kanin – yin
Drake – yang
Orm – yin
Häst – yang
Get – yin
Apa – yang
Tupp – yin
Hund – yang
Gris – yin


Detta stämmer väl överens med personlighetsdragen för respektive stjärntecken. Tecknen som hör ihop med yin är mer passiva och tillbakadragna medan yang-tecknen är utåtriktade och aktiva.

Kinesiskt horoskop                                                                 Kinesiska zodiaken